Pasning af kaniner / Neutralisering

Neutralisering

Hvorfor er det vigtigt at neutralisere sin kanin?

Neutralisering er en overordnet term, der dækker både kastration og sterilisering. Når det gælder kaniner, gennemgår hannerne kastration, mens hunnerne gennemgår sterilisering, selvom det teknisk set er en form for kastration.
  • Du undgår testikelkræft ved hanner
  • Du undgår livmoderkræft ved hunner
  • Kaninen får ikke uønsket unger
  • De kan blive mere renlige
  • Du undgår homonel adfærd
  • Kaninen kan bo sammen med en anden kanin
Hankaniner kan normalt kastreres, når deres testikler er faldet ned, hvilket typisk sker omkring 3-4 måneder. For hunkaniner udføres sterilisering normalt, når de vejer omkring 1 kilo eller er 4-5 måneder.

Det er også vigtigt at nævne, at kaniner ikke bør faste før neutralisering, da deres mave ikke tåler at gå i stå. Efter operationen er det ikke hensigtsmæssigt at påføre en krave på kaninen, da det kan forhindre den i at spise. At tage sig af kaninen efter neutraliseringen kræver omhyggelig overvågning og sørge for, at den spiser og drikker normalt, mens den kommer sig efter indgrebet.

Testikelkræft hos hankaniner

Hankaniner har også en potentiel risiko for at udvikle testikelkræft, ligesom det kan forekomme hos andre dyrearter. Dog får denne type kræft ikke særlig stor opmærksomhed, da risikoen for at udvikle det er relativt lav sammenlignet med andre sundhedsproblemer, som kaniner kan opleve.

Kræft i livmoderen ved hunkaniner

Det er afgørende at forstå risikoen for livmoderkræft hos hunkaniner, især når de når en alder af 4 år. Statistikker viser, at omkring 60-80% af hunkaniner i denne aldersgruppe kan udvikle livmoderkræft. Dette er en bemærkelsesværdig høj forekomst, der understreger vigtigheden af at overveje neutralisering af din hunkanin.

Neutralisering af en hunkanin indebærer fjernelse af både livmoderen og æggestokkene. Denne procedure eliminerer risikoen for livmoderkræft fuldstændigt og giver din kanin mulighed for at leve et sundt og kræftfrit liv. Derudover kan det også forhindre uønsket reproduktion, hvilket bidrager til at kontrollere kaninpopulationen.

Hvis du overvejer at avle din kanin, er det afgørende at tage dens helbred og risikoen for livmoderkræft i betragtning. I dette tilfælde bør din kanin blive regelmæssigt tjekket af en dyrlæge 1-2 gange om året, især når den når en alder over 3 år. Dette kan hjælpe med at opdage potentielle sundhedsproblemer i tide og sikre, at din kanin forbliver sund og velafbalanceret, selv hvis den er en del af en avlsprogram.

Kaninen får ikke uønsket unger

Når en kanin gennemgår neutralisering, er en af de mest markante ændringer, at den ikke længere er i stand til at få unger. Dette har betydelige fordele, herunder muligheden for at lade to kaniner af forskellige køn bo sammen, uden risiko for uønskede unger.
 

De kan blive mere renlige

Når kaninen bliver neutraliseret, vil den blive mere renlig. Den bliver mere renlig fordi, den ikke har et behov for at markere territorium med tis og pøller. (Læs mere her).

Du undgår homonelt adfærd

Når kaniner ikke er neutraliseret, har de homonelt adfærd. Hunkaniner kan blive indbilsk gravid, og kan blive stresset over, at der ikke er en han til at parre hende.
 
Hankaniner bliver også stresset af hele tiden at ville parre en hun. Hannen vil måske løbe rundt om dine eller andres ben, eller forsøge at parre dig eller en bamse.
Du må ikke lade din kanin parre en bamse eller noget andet, da det kan ødelægge/skade kønsdelene.
 
Begge køn kan blive meget aggresive og vil bide ud efter dig, neutralisering kan mildne det, så den ikke har et behov for at beskytte sit territorium.
 

Kaninen kan bo sammen med en anden kanin.

Efter en kanin er blevet neutraliseret, åbnes muligheden for, at den kan få en artsfælle at dele sit liv med, forudsat at den anden kanin også er blevet neutraliseret. Kaniner er sociale dyr og trives bedst, når de har selskab. Derfor anbefales det ofte at holde dem sammen med en anden kanin, som de kan socialisere og interagere med.

Når en kanin er blevet neutraliseret, forsvinder de hormonelle påvirkninger gradvist, normalt inden for cirka 6 uger. Efter de 6 uger, kan man begynde at introducere kaninerne for hinanden. Under denne bondingproces vil kaninerne lære at forstå hinandens adfærd og etablere relationer. Efterhånden som hormonelle påvirkninger svinder, bliver det lettere for dem at danne stærke bånd og leve sammen i harmoni.