Pasning af kaniner / Kaniner og marsvin

Kaniner og marsvin skal ikke gå sammen.

Marsvin og kaniner er to forskellige dyrearter med forskellige sociale og adfærdsmæssige behov. Marsvin er kendt for at være flokdyr og har en stærk trang til social interaktion med andre marsvin. De trives bedst, når de bor sammen med artsfæller og kan udtrykke deres naturlige sociale adfærd.
 
Kaniner, derimod, er kolonidyr og er vant til at leve i større grupper i naturen. De har brug for tilstrækkelig plads til at udforske og trives bedst, når de har adgang til en hule eller et beskyttet område, hvor de kan trække sig tilbage og føle sig sikre.

Det er vigtigt at bemærke, at marsvin og kaniner ikke taler samme "sprog" og ikke altid forstår hinandens signaler og adfærd. Faktisk kan det være farligt at placere dem sammen, da kaniner har stærke bagben og kan i værste fald brække ryggen på et marsvin ved et enkelt spark.

Når det kommer til kost, har marsvin brug for en kost, der er rig på C-vitamin, da de ikke selv kan producere dette vitamin i tilstrækkelige mængder. Kaniner, derimod, har ikke det samme behov for C-vitamin og kan normalt få tilstrækkeligt gennem deres kost af grøntsager og hø.
En anden vigtig overvejelse er, at mange kaniner er bærere af bakterien Bordetella.
Mens denne bakterie normalt ikke forårsager sygdom hos kaniner, kan den være meget skadelig for marsvin. Bordetella kan angribe både de øvre og nedre luftveje hos marsvin, hvilket gør dem særligt følsomme over for smitte fra kaniner. Derfor er det vigtigt at forhindre kontakt mellem disse to dyrearter for at undgå potentielle sundhedsproblemer for marsvin.